Blog Web Design Antiokhia

Antiokhia

Antiokhia adalah suatu persekutuan yang dikelola dalam suatu paroki yang diperuntukan bagi remaja Katholik.  Antiokhia adalah suatu program rohani yang dimulai dengan suatu pengalaman Week End dan mempunyai kelanjutan yang amat kuat.  Di dalam wadah persekutuan Anthiokia ini, remaja dengan tingkatan usia 14-21 tahun diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memperkokoh ( kepercayaan ) komitmen mereka sebagai remaja Katholik dengan cara mendengarkan, berdiskusi sehingga mereka akan mengerti lebih baik apa yang dimaksudkan menjadi Katholik pada masa kini.

 


blog comments powered by Disqus